Η ετήσια έκθεση της EFSA για το έτος 2021, αποκαλύπτει συνολική αύξηση κρουσμάτων ζωονόσων και τροφιμογενών ασθενειών

GR