ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περιβαλλοντική ευθύνη!

Η Rolco Christeyns εργάζεται για έναν πιο καθαρό κόσμο. Παίρνουμε πολύ σοβαρά την περιβαλλοντική μας ευθύνη σε όλον τον κύκλο των προϊόντων μας, από τις πρώτες ύλες και την παραγωγή μέχρι την συσκευασία και την μεταφορά.

Μηδενική σπατάλη νερού

Το Σύστημα μας Διαχείρισης Ασφάλειας και Περιβάλλοντος  εγγυάται τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση όλων των περιβαλλοντικών δεικτών. Ελαχιστοποιούμε τα καυσαέρια και τα απόβλητα που προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας και απομακρύνουμε τα λύματα με περιβαλλοντικά ασφαλείς και υπεύθυνους μεθόδους.

Εναλλακτικές λύσεις αειφορίας

Το τμήμα R&D αναζητεί διαρκώς νέες πρώτες ύλες, φόρμουλες και υλικά συσκευασίας που είναι όλο και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, σε μια προσπάθεια να βρεθούν σε απόλυτη ισορροπία οι ανάγκες για ποιότητα, αποτελεσματικότητα και αειφορία. ‘Έχουμε αναπτύξει προϊόντα χωρίς φωσφορικά, υπερβορικά άλατα και ΝΤΑ, και έχουμε σχετικές πιστοποιήσεις όπως το EU Ecolabel και Nordic Swan.

Λιγότερα απόβλητα, μεγαλύτερη κερδοφορία και για σας!

Η περιβαλλοντική μας δέσμευση επεκτείνεται ως την επιχείρησή σας. Η Rolco Christeyns σας βοηθά να μειώσετε το οικολογικό σας αποτύπωμα με υψηλής ποιότητας δοσομετρικά και MIS, μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας και νερού και συχνές προσωποποιημένες συμβουλές και εκπαίδευση.

GR