ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περιβαλλοντική ευθύνη

Η Rolco Christeyns εργάζεται για ένα πιο καθαρό αύριο. Λαμβάνουμε υπόψη μας την περιβαλλοντική μας ευθύνη που μας αναλογεί σε όλον τον κύκλο των προϊόντων μας, από τις πρώτες ύλες και την παραγωγή, μέχρι τη συσκευασία και τη μεταφορά.

Μείωση κατανάλωσης νερού

Το Σύστημα μας Διαχείρισης Ασφάλειας και Περιβάλλοντος  εγγυάται τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση όλων των περιβαλλοντικών δεικτών. Ελαχιστοποιούμε τα καυσαέρια και τα απόβλητα που προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας και απομακρύνουμε τα λύματα με περιβαλλοντικά ασφαλείς και υπεύθυνους μεθόδους.

Εναλλακτικές λύσεις αειφορίας

Το τμήμα R&D αναζητεί διαρκώς νέες πρώτες ύλες, φόρμουλες και υλικά συσκευασίας που είναι όλο και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, σε μια προσπάθεια να υπάρξει απόλυτη ισορροπία στις ανάγκες για ποιότητα, αποτελεσματικότητα και αειφορία. Έχουμε αναπτύξει προϊόντα χωρίς φωσφορικά, υπερβορικά άλατα και ΝΤΑ, και έχουμε σχετικές πιστοποιήσεις όπως το EU Ecolabel και Nordic Swan.

Λιγότερα απόβλητα, μεγαλύτερη κερδοφορία και για εσάς!

Η περιβαλλοντική μας δέσμευση επεκτείνεται ως την επιχείρησή σας. Η Rolco Christeyns σας βοηθά να μειώσετε το οικολογικό σας αποτύπωμα με υψηλής ποιότητας δοσομετρικά και MIS, μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας και νερού και συχνές προσωποποιημένες συμβουλές και εκπαίδευση.

GR